Hvad er et installations eftersyn

Ved et installations eftersyn, gennemgås den faste installation for at efterse, om den er sikkerheds mæssig forsvarlig og lovlig udført.
Der tages stikprøve kontrol i den faste installation for at se, om der forefindes dåser bag udtag i loft, samt bag kontakterne i væggene.

Under gennemgangen af den faste installation, vurderes der også om installationen anvendes korrekt/hensigtsessig, f.eks. tilslutningen af lamper, brug af forlængerledninger m.m.

Efter eftersynet, udføres der en rapport over installationen, hvor det fremgår hvordan installationens stand er. Der vil i rapporten være anført, hvad der bør laves, for at installationen er lovlig og bruges korrekt. En installations rapport, er ikke en godkendelse af installationen, med en beskrivelse af dens tilstand.

Der udføres ikke arbejde på installationen, under eftersynet.

Hvorfor få foretaget et eftersyn

  • Minimerer faren for brand.
  • Minimere faren for, at få elektrisk stød.
  • Når huset skal sælges, for at oplyse installationens stand korrekt i tilstandsrapporten.
  • Ved køb af nyt hus, for at kende tilstanden og få evt. afslag i salgsprisen.
  • For at kunne få huset forsikret, eller evt. afslag i forsikringspræmien.
  • Kunne sove trygt om natten, med vished om at installationen er i god stand.

Hvornår bør der foretages et eftersyn

  • Ca. hver 5 år, hvis løbende ændringer foretages af en Aut. El-installatør.
  • Hvis der tit springer sikringer.
  • Hvis HFI relæet tit slår fra.
  • Hvis man får mistanke om, at der er noget galt.

Prisen for et eftersyn

Prisen er angivet under menu punktet priser